Tagged with Bioraffineri

Borregaard- avanserte biobaserte produkter

3,800 views July 25, 2016

Borregaards produkter er en del av svaret på fremtidens utfordringer både når det gjelder miljø, klima og ressurstilgang.

Bioraffineriet på Borregaard

8,318 views February 22, 2016

Kort og konsis innføring i Borregaards produksjon og produktene. Tegnet animasjon av Borregaards bioraffineri