Bioraffineriet på Borregaard

Kort og konsis innføring i Borregaards produksjon og produktene.
Tegnet animasjon av Borregaards bioraffineri