Borregaard- avanserte biobaserte produkter

Borregaards produkter er en del av svaret på fremtidens utfordringer både når det gjelder miljø, klima og ressurstilgang.