Tagged with animasjon

Bioraffineriet på Borregaard

8,290 views February 22, 2016

Kort og konsis innføring i Borregaards produksjon og produktene. Tegnet animasjon av Borregaards bioraffineri