Tagged with Det grønne skiftet

Borregaard- avanserte biobaserte produkter

3,800 views July 25, 2016

Borregaards produkter er en del av svaret på fremtidens utfordringer både når det gjelder miljø, klima og ressurstilgang.