Lærlinger til verdens mest avanserte bioraffineri

Fra høsten 2021 ønsker vi å ta inn 25 lærlinger. Kanskje blir du én av dem? Vi tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder:
Kjemiprosess, Laboratoriefaget, Industrimekaniker, Industrirørlegger, Automatiker, Elektriker, Platearbeiderfaget, Logistikk ‍‍♀️‍‍