Imported from Borregaard

Borregaard - det grønne skiftet

163 views September 20, 2022

Lærlinger til verdens mest avanserte bioraffineri

2,546 views January 14, 2021

Fra høsten 2021 ønsker vi å ta inn 25 lærlinger. Kanskje blir du én av dem? Vi tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder: Kjemiprosess, Laboratoriefaget, Industrimekaniker, Industrirørlegger, Automatiker, Elektriker, Platearbeiderfaget, Logistikk ‍‍♀️‍‍

Borregaards bidrag til FNs 2030-Agenda

534 views September 24, 2019

Borregaard har prioritert seks av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av de globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene selskapet kan bidra med.

Borregaard's contribution to the UN's 2030 agenda

1,002 views September 24, 2019

Borregaard has prioritised six of the seventeen Sustainable Development Goals set out in the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development. The priorities were selected based on the global challenges the world faces, as well as the solutions the company can contribute.

Borregaard in everyday life

350 views September 10, 2019

Borregaard i hverdagen

429 views September 10, 2019

Dustex earned the USDA Certified Biobased Product Label

315 views September 09, 2019

The Borregaard product, Dustex, has earned the U.S Department of Agriculture (USDA) Certified Biobased Product Label, with 100% biobased content. Dustex is based on lignin, the natural binder of wood fibers in trees. Just as it holds wood fibers together, it also effectively binds soil particles. When applied to unpaved roads, it reduces dust...

Borregaard increases production of bio-based vanillin

940 views August 30, 2019

The market for bio-based vanillin is growing rapidly. This trend is expected to continue and most likely be reinforced in parallel with the world’s growing sustainability focus. In response to growing demand Borregaard is increasing the production capacity for wood-based vanillin.

Borregaard SoftAcid

423 views August 19, 2019

Borregaard's patented SoftAcid technology offers a new and sustainable way of treating fish silage. Watch this brand new video to learn more about the various benefits that can be seen at different steps of the value chain!